Työrekisterit

Työrekisterit perustuvat voimassa olevaan LVI-toimialan työehtosopimukseen (TES). Eristyksen urakkayksikön rahakerroin on muutettu vastaamaan putken ja IV:n normitunteja, jolloin eristyksen voi laskea samaan positioon putken ja IV:n kanssa.