Määrälaskenta

Tarjoamme LVI-määrälaskentapalveluita alan urakointiyrityksille sekä rakennusliikkeille ja rakennuttajille. Ajatuksena on auttaa urakoitsijoita tarjouslaskennassa tai toteutusmassojen laadinnassa. Näin urakoitsijat pystyvät vastaamaan useampiin kyselyihin ja siitä hyötyy myös tarjouksen pyytäjät saamalla useampia vertailukelpoisia tarjouksia. Samalla urakoitsijoille jää enemmän aikaa keskittyä toteutuksessa oleviin kohteisiinsa ja kenties käyttää oman tarjouslaskijansa osaamista myös projektien hoidon apuna. Katso toimitusehtomme oheisesta valikosta.

Määrälaskentamme tuottaa tarjouspyyntöaineistosta määräluettelon lisäksi laskentamuistion, josta löytyy tarjouksen hinnoitteluun tarvittava olennainen tieto tiivistettynä sekä havaitut asiakirjojen ristiriitaisuudet tai normaalikäytännöstä poikkeavat toimitus- tai vastuurajat eriteltynä. Teemme myös erikseen hinnoiteltavien tuotteiden tarjouskyselyt (esim. lämmönjakokeskukset). Määräluettelot laaditaan siten, että työehtosopimusten mukaiset työn hinnoitteluvaatimukset on huomioitavissaKatso myös: LVI-laskentarekisterit!

Käytössämme on Broker-laskentaohjelma, jonka avulla pystymme muuttamaan määräluettelot yleisimpiin formaatteihin (Broker, Excel, Adobe Reader tai tekstitiedosto), jolloin useimmiten määräluettelo voidaan "imaista" suoraan asiakkaan omaan laskentajärjestelmään, jossa asiakas sitten itse suorittaa tarjouksen hinnoittelun.

Laskemme myös toteutusmassoja jo tekeillä oleviin kohteisiin.

Meillä laskennassa olevat kohteet löydät kätevästi oheisesta valikosta. Päivitämme tietoja jatkuvasti.