Sähköinen määrälaskenta

CAD-ohjelmistot laskennan tukena

Laskemme LVI-massoja ns. perinteiseen tapaan paperille tulostetuista suunnitelmista keräämällä. Käytössämme on myös Cad-ohjelmistoja, joiden avulla massat voidaan kerätä sähköisistä kuvista. Cad-ohjelmien käyttö määrälaskennassa nopeuttaa massoitustyötä huomattavasti, mutta edellytyksenä sen täydelliselle onnistumiselle on, että suunnitelmat on alun perin toteutettu käyttämällä kyseessä olevan ohjelmiston mitoitusominaisuuksia sekä osatoimintoja oikein ja esimerkiksi korkeusasemat on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.

Olipa kohde sitten suunniteltu miten tai millä ohjelmalla hyvänsä, yleensä pelkkien sähköisten kuvien läpikäynti ei kuitenkaan riitä vaan kohdetta pitää tarkastella myös perinteisten paperitulosteiden kanssa yhdessä. Näin pystytään paremmin varmistumaan, että laskettu määräluettelo on oikea. Esimerkiksi nousut saattavat tarjouslaskentavaiheen suunnitelmissa olla vielä keskeneräisesti suunniteltuja, jolloin Cad-ohjelma ei laske niitä oikein. Tällaisessa tapauksessa asia on todennäköisesti oikein tulkittavissa vain paperikuvista. Myös työn osuuden määrityksen kannalta, pelkkä sähköinen kuva ei välttämättä riitä.